Obec Tehovec
Obec Tehovec

Vodovod a kanalizace

 

  • AKTUALITY:

NOVÉ!!! CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1.2023

Vodné 59,52 Kč bez DPH/m3        Stočné  60,39 Kč bez DPH/m3

3. 10. 2022 - Odečty vodoměrů budou probíhat od 3.10. do 31.10.2022, pověřeným pracovníkem je Vít Smítka. Žádáme Vás o kontrolu přístupnosti šachet, případně z nich odčerpejte vodu. Pokud Vás odečtář v místě odběru nezastihne, zanechá na odběrném místě odečtový lístek, kde jsou uvedeny možnosti nahlášení stavu vodoměrů. Prosím, samoodečet nezasílejte emailem, využijte elektronický formulář  na webu obce. Děkujeme za spolupráci.

29.4.2022 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce (215.88 kB)

29.3.2022 - Odečty vodoměrů budou probíhat od 1.4. do 30.4.2022, pověřeným pracovníkem je Vít Smítka. Žádáme Vás o kontrolu přístupnosti šachet, případně z nich odčerpejte vodu. Pokud Vás odečtář v místě odběru nezastihne, zanechá na odběrném místě odečtový lístek, kde jsou uvedeny možnosti nahlášení stavu vodoměrů. Prosím, samoodečet nezasílejte emailem, využijte elektronický formulář  na webu obce. Děkujeme za spolupráci.

6.10.2021 - odečty vodoměrů - Vážení občané, odečty bude provádět pověřený pracovník - Vít Smítka ve dnech od 6.10. do 5.11. 2021 u  vodoměrů hlavních, tak podružných. Žádáme o kontrolu přístupnosti šachet, případně z nich odčerpejte vodu. Pokud Vás odečtář při řádném odečtu nezastihne, zanechá na odběrném místě lístek, kde jsou uvedeny možnosti nahlášení stavu vodoměrů. Nově pro odečty lze využít i elektronický formulář na webu obce.

Dále prosím odběratele, kteří stále nemají dořešené smlouvy nebo fakturaci za předchozí období, aby kontaktovali přímo mne na emailu: novakova@tehovec.cz nebo tel.čísle 777 530 109 (nikoliv odečtáře). Děkuji

30.06.2021 - Oznámení společnosti I.T.V. CZ:     V průběhu roku 2021 bude probíhat cejchovní výměna vodoměrů (s cejchem 2016 a popř. starším) v nemovitostech v obci Tehovec.
Tuto výměnu budou provádět zaměstnanci provozovatele, kteří se budou prokazovat průkazem společnosti I.T.V. a na vyžádání předloží i občanský průkaz. O výměně vodoměru ve vaší nemovitosti budete předem informováni prostřednictvím letáku do schránky, popř. telefonicky.
Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru.
Děkujeme za spolupráci.

29.4.2021Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce (31.48 kB)

1.1.2021  - Dotazníky jako podklad ke smlouvám k odběru pitné vody a k likvidaci splaškové vody obdržíte nejpozději v průběhu ledna 2021. Vyplněný formulář  prosím odevzdejte do schránky obecního úřadu nebo zašlete emailem na: novakova@tehovec.cz  do 31.1.2021.

Na základě odevzdaného dotazníku vám budou připraveny obě smlouvy k podpisu. V současné době osobně navštěvuje vaše domácnosti pověřená osoba, která Vám tyto smlouvy předloží a také zajišťuje odpočet vodoměru - dále zde nebo 7.5.2021 společně s výdejem bio popelnic.

 

*********************************************************************************************

  • ZÁKLADNÍ INFORMACE:

ITV

Od 1.1.2021 je provozovatelem vodovodu společnost ITV, která je vlastněna ze 100% Dobrovolným svazkem obcí Region Jih, kde má obec Tehovec svůj majetkový podíl s ostatními obcemi. ITV je společnost vlastněna výhradně členskými obcemi svazku obcí Region Jih.

Havarijní linka vodovod 725 444 994, zákaznický servis 323 607 782, 722 201 235, provoz@itvcz.eu

Protokol (137.98 kB) o zkoušce vzorku pitné vody.

 

OBEC

Od 1.1.2021 je kanalizační řad provozován obcí Tehovec.

Havarijní linka kanalizace 608 024 821, zákaznický servis 323 660 326, ou@tehovec.cz

 

  • PŘIPOJENÍ NA VODOVOD A KANALIZACI:

V případě, že se chcete připojit na vodovod a kanalizaci, kontaktuje Obecní úřad v Tehovci: 

Základní podmínky pro připojení na vodovod od 1.1.2021 zde.

Obecně závazná vyhláška obce Tehovec 1/2016 O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.pdf 2913 kB

Formulář – ohlášení poplatkové povinnosti dle OZV obce Tehovec 1/2016. pdf 565 kB (o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace)

Pravidla pro kanalizační přípojky (676.57 kB) a Technicko – organizační pokyny pro projekt a realizaci kanalizační přípojky (447.79 kB)

V mapovém portálu MapoTip  se můžete podívat, kudy vede vodovod a kanalizace v obci Tehovec.


Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce Tehovec na období 2018-2027.pdf 8990 kB

Aktualizace plánu financování obnovy kanalizace 2022-2031_schváleno 20.12.2021 (2.23 MB)

 

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.