Obec Tehovec
Obec Tehovec

Vodovod a kanalizace

 

  • AKTUALITY:

!!!NOVÉ  -- 4.4.2024 -- Odečty vodoměrů budou probíhat od 6.4.-30.4.2024. Žádáme Vás o kontrolu přístupnosti šachet, případně z nich odčerpejte vodu. Pokud Vás odečtář (Vít Smítka 732-913-177) v místě odběru nezastihne, zanechá na odběrném místě odečtový lístek, kde jsou uvedeny možnosti nahlášení stavu vodoměrů. Prosím, samoodečet nezasílejte emailem, využijte elektronický formulář  na webu obce. Děkujeme za spolupráci.

 

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1.2024 a změna DPH na 12% :

  • Vodné 69,22 Kč bez DPH/m3       
  • Stočné  76,63 Kč bez DPH/m3

 

2.10.2023 - Odečty vodoměrů budou probíhat od 2.10. - 31.10.2023, kdy pověřeným pracovníkem je Vít Smítka. Žádáme Vás o kontrolu přístupnosti šachet, případně z nich odčerpejte vodu. Pokud Vás odečtář v místě odběru nezastihne, zanechá na odběrném místě odečtový lístek, kde jsou uvedeny možnosti nahlášení stavu vodoměrů. Prosím, samoodečet nezasílejte emailem, využijte elektronický formulář  na webu obce. Děkujeme za spolupráci.

 

27.4.2023 -  Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce (311.17 kB)

 

5.4.2023 - Odečty vodoměrů budou probíhat od 11.4.-30.4.2023, kdy pověřeným pracovníkem je Vít Smítka. Žádáme Vás o kontrolu přístupnosti šachet, případně z nich odčerpejte vodu. Pokud Vás odečtář v místě odběru nezastihne, zanechá na odběrném místě odečtový lístek, kde jsou uvedeny možnosti nahlášení stavu vodoměrů. Prosím, samoodečet nezasílejte emailem, využijte elektronický formulář  na webu obce. Děkujeme za spolupráci.

 

NOVÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1.2023

  • Vodné 59,52 Kč bez DPH/m3       
  • Stočné  60,39 Kč bez DPH/m3

 

3. 10. 2022 - Odečty vodoměrů budou probíhat od 3.10. do 31.10.2022, pověřeným pracovníkem je Vít Smítka. Žádáme Vás o kontrolu přístupnosti šachet, případně z nich odčerpejte vodu. Pokud Vás odečtář v místě odběru nezastihne, zanechá na odběrném místě odečtový lístek, kde jsou uvedeny možnosti nahlášení stavu vodoměrů. Prosím, samoodečet nezasílejte emailem, využijte elektronický formulář  na webu obce. Děkujeme za spolupráci.

29.4.2022 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce (215.88 kB)

29.3.2022 - Odečty vodoměrů budou probíhat od 1.4. do 30.4.2022, pověřeným pracovníkem je Vít Smítka. Žádáme Vás o kontrolu přístupnosti šachet, případně z nich odčerpejte vodu. Pokud Vás odečtář v místě odběru nezastihne, zanechá na odběrném místě odečtový lístek, kde jsou uvedeny možnosti nahlášení stavu vodoměrů. Prosím, samoodečet nezasílejte emailem, využijte elektronický formulář  na webu obce. Děkujeme za spolupráci.

6.10.2021 - odečty vodoměrů - Vážení občané, odečty bude provádět pověřený pracovník - Vít Smítka ve dnech od 6.10. do 5.11. 2021 u  vodoměrů hlavních, tak podružných. Žádáme o kontrolu přístupnosti šachet, případně z nich odčerpejte vodu. Pokud Vás odečtář při řádném odečtu nezastihne, zanechá na odběrném místě lístek, kde jsou uvedeny možnosti nahlášení stavu vodoměrů. Nově pro odečty lze využít i elektronický formulář na webu obce.

Dále prosím odběratele, kteří stále nemají dořešené smlouvy nebo fakturaci za předchozí období, aby kontaktovali přímo mne na emailu: novakova@tehovec.cz nebo tel.čísle 777 530 109 (nikoliv odečtáře). Děkuji

30.06.2021 - Oznámení společnosti I.T.V. CZ:     V průběhu roku 2021 bude probíhat cejchovní výměna vodoměrů (s cejchem 2016 a popř. starším) v nemovitostech v obci Tehovec.
Tuto výměnu budou provádět zaměstnanci provozovatele, kteří se budou prokazovat průkazem společnosti I.T.V. a na vyžádání předloží i občanský průkaz. O výměně vodoměru ve vaší nemovitosti budete předem informováni prostřednictvím letáku do schránky, popř. telefonicky.
Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru.
Děkujeme za spolupráci.

29.4.2021Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce (31.48 kB)

1.1.2021  - Dotazníky jako podklad ke smlouvám k odběru pitné vody a k likvidaci splaškové vody obdržíte nejpozději v průběhu ledna 2021. Vyplněný formulář  prosím odevzdejte do schránky obecního úřadu nebo zašlete emailem na: novakova@tehovec.cz  do 31.1.2021.

Na základě odevzdaného dotazníku vám budou připraveny obě smlouvy k podpisu. V současné době osobně navštěvuje vaše domácnosti pověřená osoba, která Vám tyto smlouvy předloží a také zajišťuje odpočet vodoměru - dále zde nebo 7.5.2021 společně s výdejem bio popelnic.

 

*********************************************************************************************

  • ZÁKLADNÍ INFORMACE:

ITV

Od 1.1.2021 je provozovatelem vodovodu společnost ITV, která je vlastněna ze 100% Dobrovolným svazkem obcí Region Jih, kde má obec Tehovec svůj majetkový podíl s ostatními obcemi. ITV je společnost vlastněna výhradně členskými obcemi svazku obcí Region Jih.

Havarijní linka vodovod 725 444 994, zákaznický servis 323 607 782, 722 201 235, provoz@itvcz.eu

Protokol (137.98 kB) o zkoušce vzorku pitné vody.

 

OBEC

Od 1.1.2021 je kanalizační řad provozován obcí Tehovec.

Havarijní linka kanalizace 608 024 821, zákaznický servis 777 530 109, novakova@tehovec.cz

 

  • PŘIPOJENÍ NA VODOVOD A KANALIZACI:

V případě, že se chcete připojit na vodovod a kanalizaci, kontaktuje Obecní úřad v Tehovci: 

Základní podmínky pro připojení na vodovod od 1.1.2021 zde.

Obecně závazná vyhláška obce Tehovec 1/2016 O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.pdf 2913 kB

Formulář – ohlášení poplatkové povinnosti dle OZV obce Tehovec 1/2016. pdf 565 kB (o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace)

Pravidla pro kanalizační přípojky (676.57 kB) a Technicko – organizační pokyny pro projekt a realizaci kanalizační přípojky (447.79 kB)

V mapovém portálu MapoTip  se můžete podívat, kudy vede vodovod a kanalizace v obci Tehovec.


Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce Tehovec na období 2018-2027.pdf 8990 kB

Aktualizace plánu financování obnovy kanalizace 2022-2031_schváleno 20.12.2021 (2.23 MB)

 

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.