Obec Tehovec
Obec Tehovec

Projekty

Připravované projekty

1. Rekonstrukce návestního rybníku a výpustního zařízení - ve stavebním povolení, čekáme na podání dotace

2. Propojení dešťové kanalizace vrchní části obce s rybníkem - ve stavebním povolení, nutno nejprve rekonstruovat návesní rybník a výpustní zařízení.

3. Sběrný dvůr - ve fázi inženýringu - studie Posouzení ovlivnění odtokových poměrů zde

4. Chodník U Mototechny - ve stavebním povolení, podána dotace na SFDI

5.  Chodník K Nemocnici - probíhá inženýring (územní a stavební řízení)

6. Základní škola Lošbates - aktivita Svazku Lošbates, probíhá inženýring (územní a stavební řízení)

7. Vodovod a kanalizace U Mototechny - projekt ve fázi projektování

8. Rekonstrukce přečerpávání čističky odpadních vod a rekonstrukce čerpací stanice v ul. Na Hrázi a v ul. Východní

9. Pořízení bio popelnic do domácností a velkoobjemových kontejnerů pro sběrné místo - dotace schváleno, proběhlo výběrové řízení, smlouva s dodavatelem podepsána. Dodávka se očekává 11/2020, následně bude zahájena distribuce do domácností.

10. Výběrové řízení na svozovou firmu na odpady -  1.pol./2020; do výběrového řízení se nepřihlásila žádná svozová společnost. V současné chvíli máme podepsanou objednávku s FCC do 31.1.2021, bohužel za ještě vyšší ceny. Objednána studie ve spolupráci s okolními obcemi.

Realizované projekty v roce 2020

1. Územní plán - aktivita zahájena v roce 2016, územní plán nabyl účinnosti 13.3.2020

2. Sběrné místo v areálu ZEA na odpady - spuštění 4/2020

3. Umístění kontejneru na elektroodpady - sběrné místo Za Hospodou od 20.3.2020

4. Oprava nájezdu do areálu AZ Ploty, Stavmat stavebniny a JVS Jeřáby - 07/2020

Realizované projekty v roce 2019

1. Dokončení tříleté rekonstrukce obecní návsi (2017,2018,2019)

2. Oprava části místních komunikací Na Hrázi, K Mýtu, Svažitá.

3.  Rekonstrukce webových stránek obce

4.  Výsadba aleje Tehovec - Mukařov

5. Instalace venkovních posilovacích strojů na hřišti Vojkov

6. Rekonstrukce budovy vodárny

7. Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v ul. Hlavní

Realizované projekty v roce 2018

1. Rekonstrukce části návsi (tříletý projekt)

2. Změna v odpadovém hospodářství (sběrná místa s 1100l kontejnery)

3. Projekt čteme dětem ve spolupráci s MŠ

4. Zapojení do projektu Ukliďme Česko (od roku 2018 každý rok na jaře)

5. Instalace nových vchodových dveří, rekonstrukce podlah a malování v budově OÚ

6. Implementace Zákona na ochranu osobních údajů

7. Rekonstrukce vpusti DK pod rybníkem

8. Obec čte dětem v MŠ

Realizované projekty v roce 2017

1. Rekonstrukce části návsi (tříletý projekt)

2. Výsadba aleje do lesa

3. Instalace kamerového systému v obci

4. Kontrola stavu dešťové kanalizace v úseku od rybníka do ulice Hlavní směr Mukařov

5. Nákup vozidla pro výjezdovou jednotku DA LZ1 Peugeot

Realizované projekty v roce 2016

1. Archivace dokumentů 20 let zpětně, elektronizace agendy 

Realizované projekty v roce 2015

1. Zateplení budovy obecního úřadu a výměna tepelného zdroje

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ladův kraj

Ladův kraj

MAS Říčansko

Logo MAS

Mapový portál

Mapotip

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Tehovec je obec v okrese Praha-východ, Středočeský kraj. Obec leží 5 km východně od okraje Prahy u Říčan (mezi Mukařovem a Svojeticemi). Žije zde 650 obyvatel. Součástí obce Tehovec je také osada Vojkov ležící u silnice I/2 z Prahy směrem na Kutnou Horu.

Na Vojkově se nachází léčebna pro dlouhodobě nemocné. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. V letech 1976–1992 byl Tehovec přičleněn k Mukařovu, v roce 1992 se stal opět samostatnou obcí.