Obec Tehovec
Obec Tehovec

Projekty

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE TEHOVEC (1.24 MB)

Připravované projekty/akce:

1. Změna územního plánu s regulačními prvky; zastupitelstvo schválilo pořízení změny č. 1  (2023). Z důvodu nemoci došlo ke změně architekta a prodloužení termínu realizace. 

2. Rekonstrukce návestního rybníku a výpustního zařízení - dle stavu hrází byl projekt přepracován jako změna stavby před dokončením. V roce 2024 bude podána dotace na rekonstrukci hrází z programu Ministerstva zemědělství č.  129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích". Termín realizace 2025.

3. Sběrný dvůr - stavební povolení nabylo právní moci - studie Posouzení ovlivnění odtokových poměrů zde; Situace koordinační, A+B Průvodní a Souhrnně technická zprávaD.1.1 Technická zpráv
Projekt ve stavebním povolení. Podána dotace na Revitalizaci území mezi Pražskou cestou a sběrným dvorem. Podána dotace.

4. Modernizace vodárny a zásobování pitnou vodou vyprojektováno. Celková cena projektu je 2,5M CZK, v roce 2023 se předělala elektročást a v současnosti řešíme změnu nátoku do vodojemu pomocí speciálního ventilu. 

5. Napojení Tehovce na cyklostezky a pohodlná cesta na kole do Říčan se řeší v rámci Ladova kraje. Na Studii se již pracuje. Potřebné pozemky vypovězeny.

6. Základní škola Lošbates - projekt ve výstavbě http://www.losbates.cz/aktuality/

7. Vodovod a kanalizace U Mototechny; podepsaná smlouva s projektantem; projektant nedoručil souhlasy majitelů pozemků. Opět řešíme nový způsob vedení trasy a novou projektantskou firmu.

8. Podána dotace u Národní sportovní agentury na rekonstrukci hřiště u LDN Na Vojkově (umělý povrch, lajnování, basketbalové koše, atd..) - dotace byla zamítnuta. Čekáme na novou výzvu.

9. Revitalizace prameniště Rokytky, investiční záměr 11/2021 (2.75 MB)

10. Prodej obecní budovy K Mýtu 69. 

11. Dokončení opravy dešťové kanalizace k rybníku a dodláždění návsi před starou hasičárnou bude realizovaná po dokončení projekt hrází rybníka.

12. Realizace stezky do lesa z ulice Na Hrázi (kolem hruškové aleje). Propustek postaven. Cesta vysekána a srovnána. Zatím hliněná. 

13. Úprava dopravního značení v obci (2023/2024), příprava bezpečnostních prvků do ulice K Mýtu. Příprava projektu vyvýšené křižovatky TehoveckáxK Mýtu (stavební řízení), dokončení chodníku v ul. Hlavní, vyvýšený přechod v ulici K Nemocnici vč. úpravy křižovatky K Mýtu, napojení chodníku při I/. Hecht/Mukařov

14. Nové sportovní a kulturní zázemí pro akce na hřišti na Vojkově, studie a projekt (2023/2024)

16. Projektová dokumentace pro výstavbu nové kuželny a přístavby MŠ Tehovec (2023-2025). Technická studie zde (48.4 MB). PD předána, probíhá stavební řízení.

17. Kontrola vývozu jímek (2024)

18. Projektová dokumentace na dostavbu chodníku v ulici Hlavní, propojení chodníku U Mototechny s mukařovským chodníkem, vyvýšená křižovatka TehoveckáxK Mýtu, chodníček k přechodu pro chodce v před křižovatkou K Nemocnici x K Mýtu (projektové práce 06-12/2023)

19. Dívadelní zájezd květen 2024

20. Letní scéna LOŠBATES - letní kino na hřišti na Vojkově (červenec nebo srpen 2024)

21. Den Matek 12.5., Vítání léta  22.6.

Realizované projekty/akce v roce 2024:

1. Aktualizace pasportizace dopravního značení

2. Instalace laviček mezi Tehovec a Mukařov

3. Nákup traktoru BRANSON a sekacího traktoru STIGA 

4. Výměna kanalizačních poklopů pro snížení nátoku do splaškové kanalizace

5. Oprava valníku na svoz dřeva

6. Větší Z-box na návsi

7. Ukliďme Česko - úklid obce, příkopů, péče o zeleň na návsi.

8. Úprava alejí a výsadby v extravilánu obce

9. Nové grafické logo obce obec/historie/graficke-logo/

 

Realizované projekty/akce  v roce 2023

1. Studie na výstavbu nové kuželny a přístavby mateřské školy Tehovec

2. Pronájem Hostince Na Návsi

3. Sběrný dvůr - stavební povolení nabylo právní moci, realizovaná přípojka NN

4. Oslava výročí 650 let Tehovce 9.-10.6.2023, program zde (1.13 MB)

5. Nákup nového sekacího traktůrku John Deer 156R

6. Stojan na májku (zajišťoval Miloš Nečas)

7. Oprava povrchu mezi chodníky v ul. Bulánka

8. Odstranění náletů a úprava prostranství na hřišti na Vojkově kolem Rokytky

9. Koncert skupiny ArenaUkliďme Česko, Den matek, Disko párty s DJ Z
Pálení čarodějnic, Hasičský ples a karneval pořádalo SDH Tehovec, Oslava 650 let Tehovce, Večery s Kamilem Alferim o historii obce, Svatomartinský lampionový průvod, Divadlo Dnes čteme z Ezopa, Vítání občánků, zahájení aktivit pro maminky dětí mladších než 3 roky s Markétou Chytráčkovou, Rozsvícení vánočního stromu s hudebním vystoupením, Okenní adventní kalendář 1.12.-24.12.

10. Realizace dopravního značení v ulici K Nemocnici

11. Oprava povrchu v ulici Moravská

12. Rodinná doprava Tehovec - Říčany a zapojené obce CITYA, více info ZDE

13. Modernizace vodárny a zásobování pitnou vodou nová elelktročást.

14. Nový vstup do sálu v budově MFD

15. Přechod pro chodce Na Návsi

16. Oprava domečku u studny na návsi 

17. Dosadba a nová výsadba rostlin na návsi

18. Nový povrch ulice Hlavní/Bulánka realizoval Středočeský kraj. 

19. Oprava chodníku Bulánka.

 

Realizované projekty/akce v roce 2022

1. Odpady - od 1.1.2022 spuštění Door To Door systému (odvážení směsného odpadu, bio odpadu, plastu a papíru od domácností)

2. Otevření prodejny smíšeného zboží  K Mýtu 69.

3. Schválena dotace propojení dešťové kanalizace horní a dolní části obce ze Středočeského kraje. 

SČK

4. Rekonstrukce oplocení ČOV Tehovec.

5. Nové oplocení kolem obecní budovy K Mýtu 69.

6. Instalace zastínění a nového posezení na dětském hřišti u LDN Vojkov.  Nákup nového hracího prvku pro dětské hřiště LDN Vojkov, oprava houpacího prvku dětského hřiště Na Návsi.

7. Instalace nových košů na drobný odpad v obci a výměna odpadkových košů na zastávkách PID.

8. Oprava ulice Za Hospodou.

9. Úklid obce ve spolupráci s Ladovým krajem - Ukliďme Česko 2022.

10. Rozvoz nádob 240l na papír a plast k jednotlivým domácnostem.

11. Zlepšení dopravní obslužnosti. Prodloužení linky 385 do Tehovce. Spolupráce se CITYA.

12. Realizace bezpečné stezky mezi Tehovcem a Mukařovem.

13. Instalace česlí na ČOV.

14. Oprava mostku v ulici Hugo Heřmana.

15.  Výstavba chodníku v ulici U Mototechny a v ulici K Nemocnici spolulfinancováno ze SFDI

sfdi

16. Spádovost pro 2023/2024 ZŠ Stříbrná Skalice

17. Výsadba trvalkového záhonu na návsi

Realizované projekty/akce  v roce 2021

1. Přechod na vlastní provozování kanlaizačního řadu a přechod na provozování vodovodního řadu k ITV, více informací v záložce "vodovod a kanalizace" . Nákup nového SW pro vedení databáze a fakturaci.

2. Nové oplocení hřiště na Vojkově. Zbroušení a natření hracích prvků na dětském hřišti.

3. Čistý Ladův Kraj 2021

4. Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v ul. Na Hrázi a v ul. Východní  4/2021

5. Generální úklid ČOV u Chirany 06/2021

6. Rekonstrukce vstupní kanceláře OÚ (05/2021)

7. Distribuce BIO nádob 240l do domácností (0/1-06/2021)

8. Čištění vodojemu, přechod na gravitační zásobování pitnou vodou. Napuštění vodojemu a přechod zpět na zásobování čerpadly (05-07/2021).

9. Oprava místních komunikací metodou TURBO (oprava děr)

10. Spádovost pro základní školství vč. zajištění dopravy pro šk.r. 2021/2022.

11. Umístění Z-boxu v Tehovci (09/2021).

12. Umístění retardérů v ulici Tehovecká (09/2021).

13. Posezení s harmonikou pro přátele muziky (09/2021).

14. Výsadba alejí v katastru obce (11/2021)

15. Propojení dešťové kanalizace horní části obce s rybníkem - zkolaudováno (10/2021) - Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.SČK

16. Rekonstrukce návestního rybníku a výpustního zařízení - zatím pouze odbahněno a zprovozněno vypouštění - zkolaudováno (10/2021)

17. Zprovoznění původně používané linky ČOV (první linka)  (09/2021)

18. Zprovoznění platební platformy na poplatky po 1.1.2022 (11/2022)

19. Rekonstrukce interiéru obecní budovy K Mýtu 69 (08-12/2021) a propachtování prostor

20. Nový vánoční betlém, postavičky vyrobil Evžen Hájek

Realizované projekty v roce 2020

1. Územní plán - aktivita zahájena v roce 2016, územní plán nabyl účinnosti 13.3.2020

2. Sběrné místo v areálu ZEA na odpady - spuštění 4/2020

3. Umístění kontejneru na elektroodpady - sběrné místo Za Hospodou od 20.3.2020

4. Oprava nájezdu do areálu AZ Ploty, Stavmat stavebniny a JVS Jeřáby - 07/2020

5. Pořízení bio popelnic do domácností a velkoobjemových kontejnerů pro sběrné místo
     Separace BRKO Tehovec (570.33 kB)

Separace BRKO Tehovec - plakát A3.pdf (437.53 kB)

6. Přechod na vlastní provozování kanlaizačního řadu a přechod na provozování vodovodního řadu k ITV, více informací v záložce "vodovod a kanalizace"

7. Oprava linky č. 2 ČOV a její vybavení pro zprovoznění; rekonstrukce přečerpávací stanice)

Realizované projekty/akce v roce 2019

1. Dokončení tříleté rekonstrukce obecní návsi (2017,2018,2019) - tato etapa projektu byla realizována za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj

mmr

2. Oprava části místních komunikací Na Hrázi, K Mýtu, Svažitá.

3.  Rekonstrukce webových stránek obce

4.  Výsadba aleje Tehovec - Mukařov

5. Instalace venkovních posilovacích strojů na hřišti Vojkov

6. Rekonstrukce budovy vodárny

7. Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v ul. Hlavní

Realizované projekty v roce 2018

1. Rekonstrukce části návsi (tříletý projekt)

2. Změna v odpadovém hospodářství (sběrná místa s 1100l kontejnery)

3. Projekt čteme dětem ve spolupráci s MŠ

4. Zapojení do projektu Ukliďme Česko (od roku 2018 každý rok na jaře)

5. Instalace nových vchodových dveří, rekonstrukce podlah a malování v budově OÚ

6. Implementace Zákona na ochranu osobních údajů

7. Rekonstrukce vpusti DK pod rybníkem

Realizované projekty v roce 2017

1. Rekonstrukce části návsi (tříletý projekt) - Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

SČK

2. Výsadba aleje do lesa

3. Instalace kamerového systému v obci

4. Kontrola stavu dešťové kanalizace v úseku od rybníka do ulice Hlavní směr Mukařov

5. Nákup vozidla pro výjezdovou jednotku DA LZ1 Peugeot

Realizované projekty v roce 2016

1. Archivace dokumentů 20 let zpětně, elektronizace agendy 

Realizované projekty v roce 2015

1. Zateplení budovy obecního úřadu a výměna tepelného zdroje

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.