Obec Tehovec
Obec Tehovec

Projekty

Připravované projekty

1. Rekonstrukce návestního rybníku a výpustního zařízení - ve stavebním povolení, potvrzena dotace, plánovaná realizace 8-10/2021. Právě probíhá - kolaudace 20.10.2021

2. Propojení dešťové kanalizace vrchní části obce s rybníkem - ve stavebním povolení, nutno nejprve rekonstruovat návesní rybník a výpustní zařízení. Částečná realizace je součástí rozpočtu pro rok 2021. Právě probíhá. Čekáme na termín kolaudace

3. Sběrný dvůr - ve fázi inženýringu - studie Posouzení ovlivnění odtokových poměrů zde; podaná žádost o vydání společného povolení - DUR+DSP: Situace koordinační, A+B Průvodní a Souhrnně technická zprávaD.1.1 Technická zpráva. Pravděpodobný termín realizace rok 2022.

4. Chodník U Mototechny - ve stavebním povolení, schválena dotace ze SFDI, realizace na jaře 2022.

5.  Chodník K Nemocnici - probíhá inženýring (územní a stavební řízení), 06/2021 byl projekt schválen ve vládním programu Mobilita pro všechny, v 09/2021 bude podána žádost o dotaci na SFDI.  Pravděpodobný termín realizace podzim 2022.

6. Základní škola Lošbates - aktivita Svazku Lošbates, projekt v územním řízení, vyprojektována projektová dokumentace pro stavební povolení. Vláda schválila 19.7. 2021 program na financování .výstavby ZŠ Lošbates. Projekt je součástí tohoto programu. Územní rozhodnutí nabylo právní moci 17.10.2021. Bude podána žádost o stavební povolení.

7. Vodovod a kanalizace U Mototechny - projekt ve fázi projektování

8. Zprovoznění původně používané linky ČOV (první linka). Právě probíhá.

9. Modernizace vodárny a zásobování pitnou vodou

10. Stopovací hra pro děti (08/2021)

11. Rekonstrukce interiéru obecní budovy K Mýtu 69 (08-12/2021), Právě probíhá

12. Výsadba alejí v Tehovci - změna v projektu. Viz zápis z veřejného zasedání ze dne 11.10.2021.

13. Revitalizace prameniště Rokytky, ve fázi územní studie

14. Napojení Tehovce na cyklostezky

15. Rekonstrukce plotu ČOV Chirana

16. Zprovoznění platební platformy na poplatky. Právě probíhá.

17. Podána dotace u Národní sportovní agentury na rekonstrukci hřiště u LDN Na Vojkově.

Realizované projekty v roce 2021

1. Přechod na vlastní provozování kanlaizačního řadu a přechod na provozování vodovodního řadu k ITV, více informací v záložce "vodovod a kanalizace" . Nákup nového SW pro vedení databáze a fakturaci.

2. Nové oplocení hřiště na Vojkově. Zbroušení a natření hracích prvků na dětském hřišti.

3. Čistý Ladův Kraj 2021

4. Rekonstrukce čerpací stanice v ul. Na Hrázi a v ul. Východní  4/2021

5. Generální úklid ČOV u Chirany 06/2021

6. Rekonstrukce vstupní kanceláře OÚ (05/2021)

7. Distribuce BIO nádob 240l do domácností (0/1-06/2021)

8. Čištění vodojemu, přechod na gravitační zásobování pitnou vodou. Napuštění vodojemu a přechod zpět na zásobování čerpadly (05-07/2021).

9. Oprava místních komunikací metodou TURBO (oprava děr)

10. Spádovost pro základní školství vč. zajištění dopravy pro šk.r. 2021/2022

11. Umístění Z-boxu v Tehovci (09/2021).

12. Umístění retardérů v ulici Tehovecká (09/2021).

13. Posezení s harmonikou pro přátele muziky (09/2021).

Realizované projekty v roce 2020

1. Územní plán - aktivita zahájena v roce 2016, územní plán nabyl účinnosti 13.3.2020

2. Sběrné místo v areálu ZEA na odpady - spuštění 4/2020

3. Umístění kontejneru na elektroodpady - sběrné místo Za Hospodou od 20.3.2020

4. Oprava nájezdu do areálu AZ Ploty, Stavmat stavebniny a JVS Jeřáby - 07/2020

5. Pořízení bio popelnic do domácností a velkoobjemových kontejnerů pro sběrné místo
     Separace BRKO Tehovec (570.33 kB)

Separace BRKO Tehovec - plakát A3.pdf (437.53 kB)

6. Přechod na vlastní provozování kanlaizačního řadu a přechod na provozování vodovodního řadu k ITV, více informací v záložce "vodovod a kanalizace"

7. Oprava linky č. 2 ČOV a její vybavení pro zprovoznění; rekonstrukce přečerpávací stanice)

Realizované projekty v roce 2019

1. Dokončení tříleté rekonstrukce obecní návsi (2017,2018,2019)

2. Oprava části místních komunikací Na Hrázi, K Mýtu, Svažitá.

3.  Rekonstrukce webových stránek obce

4.  Výsadba aleje Tehovec - Mukařov

5. Instalace venkovních posilovacích strojů na hřišti Vojkov

6. Rekonstrukce budovy vodárny

7. Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v ul. Hlavní

Realizované projekty v roce 2018

1. Rekonstrukce části návsi (tříletý projekt)

2. Změna v odpadovém hospodářství (sběrná místa s 1100l kontejnery)

3. Projekt čteme dětem ve spolupráci s MŠ

4. Zapojení do projektu Ukliďme Česko (od roku 2018 každý rok na jaře)

5. Instalace nových vchodových dveří, rekonstrukce podlah a malování v budově OÚ

6. Implementace Zákona na ochranu osobních údajů

7. Rekonstrukce vpusti DK pod rybníkem

8. Obec čte dětem v MŠ

Realizované projekty v roce 2017

1. Rekonstrukce části návsi (tříletý projekt)

2. Výsadba aleje do lesa

3. Instalace kamerového systému v obci

4. Kontrola stavu dešťové kanalizace v úseku od rybníka do ulice Hlavní směr Mukařov

5. Nákup vozidla pro výjezdovou jednotku DA LZ1 Peugeot

Realizované projekty v roce 2016

1. Archivace dokumentů 20 let zpětně, elektronizace agendy 

Realizované projekty v roce 2015

1. Zateplení budovy obecního úřadu a výměna tepelného zdroje

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ladův kraj

Ladův kraj

MAS Říčansko

Logo MAS

Mapový portál

Mapotip

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Tehovec je obec v okrese Praha-východ, Středočeský kraj. Obec leží 5 km východně od okraje Prahy u Říčan (mezi Mukařovem a Svojeticemi). Žije zde 650 obyvatel. Součástí obce Tehovec je také osada Vojkov ležící u silnice I/2 z Prahy směrem na Kutnou Horu.

Na Vojkově se nachází léčebna pro dlouhodobě nemocné. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. V letech 1976–1992 byl Tehovec přičleněn k Mukařovu, v roce 1992 se stal opět samostatnou obcí.