Obec Tehovec
Obec Tehovec

Projekty

Připravované projekty

1. Rekonstrukce návestního rybníku a výpustního zařízení - ve stavebním povolení, potvrzena dotace, plánovaná realizace 8-10/2021

2. Propojení dešťové kanalizace vrchní části obce s rybníkem - ve stavebním povolení, nutno nejprve rekonstruovat návesní rybník a výpustní zařízení. Částečná realizace je součástí rozpočtu pro rok 2021. Plánovaná realizace 07-10/2021.

3. Sběrný dvůr - ve fázi inženýringu - studie Posouzení ovlivnění odtokových poměrů zde; podaná žádost o vydání společného povolení - DUR+DSP: Situace koordinační, A+B Průvodní a Souhrnně technická zprávaD.1.1 Technická zpráva. Pravděpodobný termín realizace rok 2022.

4. Chodník U Mototechny - ve stavebním povolení, podána dotace na SFDI, realizace je součástí rozpočtu pro rok 2021

5.  Chodník K Nemocnici - probíhá inženýring (územní a stavební řízení), probíhá administrace dotace z vládního programu Mobility pro všechny, proběhla konzultace SFDI a došlo k úpravě PD.  Pravděpodobný termín realizace rok 2022.

6. Základní škola Lošbates - aktivita Svazku Lošbates, projekt v územním řízení, projektuje se již pro stavební povolení, podklady pro zařazení do dotace MŠMT odevzdány, projekt vyhovuje požadavkům MŠMT. 

7. Vodovod a kanalizace U Mototechny - projekt ve fázi projektování

8. Rekonstrukce čerpací stanice v ul. Na Hrázi a v ul. Východní  (03-04/2021)

9. Pořízení česel pro ČOV (již v rozpočtu pro rok 2021), bude vyměněno za projekt na zprovoznění původní linky ČOV. (06/2021)

10. Generální úklid ČOV (4/2021)

11. Oprava nádob vodojemu, izolace střechy budovy vodojemu (4-6/2021)

12. Stopovací hra pro děti (04/2021)

13. Rekonstrukce vstupní kanceláře OÚ (04/2021)

14. Rekonstrukce interiéru obecní budovy K Mýtu 69 (04-06/2021)

15. Výsadba alejí v Tehovci - propojení Pražské cesty s lesem prostřednictvím lipové aleje; propojení ul. U Mototechny s ulicí K Mýtu a ulicí Za Hospodou prostřednictvím ovocené aleje (výsadba plánovaná na podzim 2021)

Realizované projekty v roce 2021

1. Přechod na vlastní provozování kanlaizačního řadu a přechod na provozování vodovodního řadu k ITV, více informací v záložce "vodovod a kanalizace" (probíhá zasmluvňování odběratelů).

2. Nové oplocení hřiště na Vojkově

3. Čistý Ladův Kraj 2021

Realizované projekty v roce 2020

1. Územní plán - aktivita zahájena v roce 2016, územní plán nabyl účinnosti 13.3.2020

2. Sběrné místo v areálu ZEA na odpady - spuštění 4/2020

3. Umístění kontejneru na elektroodpady - sběrné místo Za Hospodou od 20.3.2020

4. Oprava nájezdu do areálu AZ Ploty, Stavmat stavebniny a JVS Jeřáby - 07/2020

5. Pořízení bio popelnic do domácností a velkoobjemových kontejnerů pro sběrné místo
     Separace BRKO Tehovec (570.33 kB)

Separace BRKO Tehovec - plakát A3.pdf (437.53 kB)

6. Přechod na vlastní provozování kanlaizačního řadu a přechod na provozování vodovodního řadu k ITV, více informací v záložce "vodovod a kanalizace"sto, plánujeme distribuci do domácností, aby v 4/2021 byl zahájen svoz.

7. Oprava linky č. 2 ČOV a její vybavení pro zprovoznění.

Realizované projekty v roce 2019

1. Dokončení tříleté rekonstrukce obecní návsi (2017,2018,2019)

2. Oprava části místních komunikací Na Hrázi, K Mýtu, Svažitá.

3.  Rekonstrukce webových stránek obce

4.  Výsadba aleje Tehovec - Mukařov

5. Instalace venkovních posilovacích strojů na hřišti Vojkov

6. Rekonstrukce budovy vodárny

7. Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v ul. Hlavní

Realizované projekty v roce 2018

1. Rekonstrukce části návsi (tříletý projekt)

2. Změna v odpadovém hospodářství (sběrná místa s 1100l kontejnery)

3. Projekt čteme dětem ve spolupráci s MŠ

4. Zapojení do projektu Ukliďme Česko (od roku 2018 každý rok na jaře)

5. Instalace nových vchodových dveří, rekonstrukce podlah a malování v budově OÚ

6. Implementace Zákona na ochranu osobních údajů

7. Rekonstrukce vpusti DK pod rybníkem

8. Obec čte dětem v MŠ

Realizované projekty v roce 2017

1. Rekonstrukce části návsi (tříletý projekt)

2. Výsadba aleje do lesa

3. Instalace kamerového systému v obci

4. Kontrola stavu dešťové kanalizace v úseku od rybníka do ulice Hlavní směr Mukařov

5. Nákup vozidla pro výjezdovou jednotku DA LZ1 Peugeot

Realizované projekty v roce 2016

1. Archivace dokumentů 20 let zpětně, elektronizace agendy 

Realizované projekty v roce 2015

1. Zateplení budovy obecního úřadu a výměna tepelného zdroje

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ladův kraj

Ladův kraj

MAS Říčansko

Logo MAS

Mapový portál

Mapotip

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Tehovec je obec v okrese Praha-východ, Středočeský kraj. Obec leží 5 km východně od okraje Prahy u Říčan (mezi Mukařovem a Svojeticemi). Žije zde 650 obyvatel. Součástí obce Tehovec je také osada Vojkov ležící u silnice I/2 z Prahy směrem na Kutnou Horu.

Na Vojkově se nachází léčebna pro dlouhodobě nemocné. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. V letech 1976–1992 byl Tehovec přičleněn k Mukařovu, v roce 1992 se stal opět samostatnou obcí.