Obec Tehovec
Obec Tehovec

Odpady

INFORMACE O ODPADECH PRO ROK  2024

Pro rok 2024 se nemění výše poplatku za likvidaci odpadu ani dny jednotlivých svozů

POPLATEK hraďte až od 1.1.2024 !!!

  • Do 15.1.2024 odevzdejte na OÚ „Formulář pro rok 2024“, ke staženi zde: Formulář ODPADY 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 534.56 kB
  • Svozový kalendář ke stažení  zde: Svozový kalendář Tehovec 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 585.54 kB
  • Splatnost poplatku je 28.2.2024, hraďte až od 1.1.2024.
  • Formulář  i svozový kalendář bude do konce roku 2023 doručen do vašich schránek a bude k dispozici na OÚ.
  • Známky pro rok 2023 mají platnost do konce února 2024.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazné cíle odpadového hospodářství pro Českou republiku

Do roku 2035 navýšit celorepublikové procento vytřízenosti komunálního odpadu o 25% bodů (z 38% na 65%) a snížit celorepublikové procento ukládání na skládky o 35% (z 45% na 10%).

Česká republika je o 7 procentních bodů pod průměrem EU v třídění (EU 45%).  Nejlepší procento vytřídění odpadů prokazuje Německo (66%), Rakousko a Slovinsko (58%) a Belgie (54%). Podobné výsledky jako Česká republika má také Finsko, Francie, Maďarsko a Polsko.  Nejhorší výsledky má Malta (7%), Kypr a Řecko (17%),  Chorvatsko (21%) a Slovensko (23%).

Jak je zřejmé, čeká nás nesnadný úkol. Naučit se minimalizovat množství odpadů, které produkujeme!

EUa vyzývá své členské státy k:

-redukci množství jednorázových plastů (nutné zavedení legislativy pro vratné obaly)

- zajištění většího důrazu na třídění odpadu

- minimalizace výskytu bioodpadů ve směsném komunálním odpadu

- snížení směsného komunálního odpadu

- vyvíjení tlaku na výrobce pro lépe recyklovatelné obaly

- nepodporování spaloven pro neupravený a špatně protříděný směsný komunální odpad

- zpracování odpadů a využití energie z tohoto zpracování  

Cíle/kvóty směsného odpadu na trvale žijícího obyvatele v budoucích letech:
Rok 2022 - 190kg
Rok 2023 - 180kg
Rok 2024 - 170kg
Rok 2025 - 160kg
Rok 2026 - 150kg
Rok 2027 - 140kg
Rok 2028 - 130kg
Rok 2029 - 120kg

 

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.