Obec Tehovec
Obec Tehovec

Historie

První zmínka o obci Tehovec pochází ze 14. století, když 11. –20. srpna 1373 soudní konsistoř v Praze projednávala spor kněze z Říčan, jistého Odolena z Chodova, který byl ve při s Matějem z Uhříněvsi. Zúčastnění si slíbili vyhovět smírnými smlouvami pod pokutou 100 kop českých grošů, které by v případě nedodržení zaplatili arcibiskupské kanceláři. Pokuta se jim ale zdála příliš nízká, a tak si zvolili prostředníky. Kněze zastupoval Jeniš z Tehova a Matěje pak Ondřej z „Tehovce”, díky nim se dohodli na 300 kopách českých grošů, které strana v případě porušení smlouvy vyplatí straně druhé. Není však jisté, zda v pozdějším výkladu nedošlo k záměně s obcí Tehovičky, která byla u Uhříněvsi.

V tom případě by první doloženou zmínkou byl zápis ze dne 13. března 1407.Kdy obchodník a konšel Starého Města Kašpar Čotr /Schottr/ směnil Tehov s vesnicemi za statky Bašť s klášterem sv. Karla na Novém Městě, který zastupoval opat Prokop a převor Mikuláš. Klášter tak získal hrad, poplužní dvůr a ves Tehov, dále pak vsi Tehovec, Vojkov, Mukařov, Žernovku, Louňovice, Svojetice, Klokočnou, Menšice a Všestary.

mr_reg

V roce 1513 koupil Tehov majitel černokosteleckého panství Michal Slavata z Chlumu a Košumberka,. Který nechal nový majetek vložit do zemských desek, kde je znovu vyjmenováno celé přilehlé okolí: hrad, dvůr, ves, dva rybníky a podací právo v Tehově, dále pak vsi Tehovec se dvěma rybníky, Vojkov, Srbín, Svojetice, Klokočná, Menšice, Všestary a díl Kunic. Tento zápis byl v roce 1543 po zničení zemských desek obnoven.

V roce 1547 musel Diviš Slavata, který byl stoupencem Českých bratří za účast na stavovském povstání, postoupit vítěznému králi Ferdinandovi I. některá svá panství, mezi nimi i Černokostelecké. Ten si je však dlouho neponechal a roku 1558 prodala Královská komora Černokostelecké panství Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic, který si svou věrností králi pojistil skvělou budoucnost. Roku 1554 byl přijat do panského stavu království Českého. V roce 1558 byl pak jmenován do zemského soudu a v roce 1570 se stal dvorským maršálkem. Byl trvalým královým zástupcem při diplomatických jednáních. Našetřil ohromný majetek a rozšířil své tehdejší panství o Říčany, Uhříněves a Koloděje. Tím vytvořil velký správně-hospodářský celek, který připojil k Černokosteleckému panství. Rod Smiřických držel Černokostelecké panství až do bitvy bělohorské.

naves_2

Po prohrané bitvě na Bílé Hoře v roce 1620 bylo panství zabráno císařem a prodáno panu Albrechtovi z Valdštejna, ten jej roku 1623 prodal knížeti Karlu Lichtenštejnovi, jehož rod udržoval panství až do pozemkové reformy po první světové válce.

V období 30. leté války 1618-1648 byly způsobeny veliké válečné škody, kdy bylo mnoho obyvatel zabito a řada obcí byla vypálena či zanikla.

Jak to  vypadalo v Kostelci nad Černými Lesy a v okolních vsích v roce 1654, ukazuje v kosteleckém muzeu dochovaná berní rule Liechsteinových panství. Je to první, podrobný katastr poddaných na rustikální půdě, který měl být základním výměrným dokladem berních úřadům. Berní role či rule je nejen nejstarší český katastr, ale je to i nejstarší pozemková kniha ve střední Evropě. Zde je též uveden dle tehdejšího pravopisu Tehowecz.

Dobový záznam o vsi Tehowecz:

sedlák : Kolář Jiřík Tůma
chalupníci: Jakub Sýkora, hrnčíř Martin Špaček, Samuel Bulvan, Jan Chaloupka
Selské pusté: Stalanovský, Jírovský Chalupnické
pusté: Janovský, Máchovský, Rychlovský, Navrátilovský, Adamovský, Šimundrovský, Krejčovský

19. a 20. století v datech a číslech

1843
sčítání lidu na panství Tehovec
26 domů, 46 byt. Stran, 211obyvatel

1866
Noc 28. dubna 1866 byla pro tehoveckou obec strašlivá. Po 10. hodině večerní vyšlehl oheň z domu čp. 1 u Pokornů a dočista shořely usedlosti čísel popisných 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19 a 23.

1913
Osamostatnění obce Tehovec od obcí Svojetice a Srbín. Prvním starostou byl zvolen Karel Vykoukal

1930
Sčítání lidu 66 domů, 299 obyvatel

1976
Tehovec byl v rámci integrace připojen k obci Mukařov.

1992
Tehovec se opět osamostatnil. Starostou se stal Miloš Nečas

Kalendář

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas změnil název na    MUNIPOLISMobilní rozhlas - Munipolis

 

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 6. 2022
prudký déšť 23 °C 17 °C
středa 29. 6. prudký déšť 27/17 °C
čtvrtek 30. 6. slabý déšť 28/16 °C
pátek 1. 7. slabý déšť 19/12 °C
Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.