Obec Tehovec
Obec Tehovec

Czechpoint, vidimace, legalizace

CZECHPOINT

Obecní úřad v Tehovci nabízí občanům možnost využít služby Czechpoint k získání ověřených výpisů z centrálních statních registrů.

Czech POINT -Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde je možné získat informace o údajích, které vede stát v centrálních registrech.

Pomocí služby Czech POINT Vám lze zajistit ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, rejstříku trestů a výpis z bodového hodnocení řidiče.

Ověřené výstupy získáte na počkání přímo na Obecním úřadu Tehovec v úředních hodinách: 

Pondělí 13:00-18:00

Čtvrtek  09:00-12:00

(nebo v jiném čase na základě telefonické dohody předem).

Aktuální ceník a seznam výpisů Czech POINT

 

Druh ověřeného výstupu

Poplatky

Komu lze výpis vydat, doklady, informace

Katastr nemovitostí

první strana 150 Kč a

každá další 50 Kč

Výpis lze vydat anonymnímu žadateli.

a) list vlastnictví (stačí znát číslo LV)

b) parcelní číslo (jedná-li se o pozemek)

c) číslo popisné (jedná-li se o stavbu)

Obchodní rejstřík

první strana 150 Kč a

každá další 50 Kč

Výpis lze vydat anonymnímu žadateli.

IČ právnické osoby

Živnostenský rejstřík

první strana 150 Kč a

každá další 50 Kč

Výpis lze vydat anonymnímu žadateli.

IČ osoby samostatně výdělečně činné

Rejstřík trestů

100 Kč

Pouze osobě, které se výpis týká.

Platný doklad totožnosti.

Musí mít přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení,

musí doložit plnou moc a totožnost.

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče          

100 Kč                                             

Pouze osobě, které se výpis týká. Platný řidičský průkaz a doklad totožnosti.

 

OVĚŘOVÁNÍ KOPIÍ LISTIN A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU 

Ověřování ověřování kopií listin a ověřování podpisů - tzv.  vidimaci a legalizaci- provádí Obecní úřad Tehovci v době úředních hodin. 

Ověření podpisu, stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů, rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku stojí 30 Kč. (nevztahuje se na vyjímky dle zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění).

Ověření podpisu pro občany se sníženou mobilitou

Pokud potřebujete ověřit podpis u svých seniorů, osob ZTP nebo z jiných důvodů imobilních občanů, zavolejte nám s předstihem na telefonní číslo  777 530 109. Dohodneme se na individuálním termínu osobní návštěvy u vás doma, případně v LDN Vojkov ve vyhrazeném čase, který je stanoven na čtvrtek mezi 13:00 – 14:00 hodinou.

Pro ověření podpisu musí žadatel prokázat svou totožnost platným úředním průkazem. Osoba, jejíž podpis je ověřován, musí být mentálně způsobilá a zároveň musí být zřejmé, že si je plně vědoma toho, co podepisuje.

Jaké údaje od vás potřebujeme (minimálně 1 den předem) – mailem (ou@tehovec.cz)  či telefonicky (777 530 109):

Jméno a příjmení:

Číslo OP:

Datum a místo narození:

Datum platnosti dokladu:

Sdělení počtu podpisů, které budeme ověřovat:

Na místě:

Průkaz totožnosti
Listina k ověření podpisů
50 Kč za každý podpis

 

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.