Obec Tehovec
Obec Tehovec

Třídění odpadu

Od ledna 2018 se netřídí papírový a plastový odpad do  plastových pytlů. Pro sběr byly vytvořeny sběrná místa, kde naleznete 1100l kontejnery pro třídění různých komodit. Kontejnery na papír a plast jsou vyváženy každý týden (plast ve středu, papír ve čtvrtek). Ostatní komodity 1x měsíčně.

Seznam a umístění kontejnerů: (382.57 kB)

Od 7.5.2020 pro vás otevíráme nové (dočasné) sběrné místo v areálu ZEA  Světice v ul. Bulánka, kde bude možné svážet bio odpad, drobnou stavební suť, železo a elektro. Dále bude k dispozici velkoobjemový kontejner na velký odpad z domácností (matrace, nábytek, koberce, atd.). Provozní řád sběrného místa zde.

Obec pracuje na projektu nového sběrného dvora, který bude umístěn na polích na konci obce na výjezdu do Svojetic. V současné chvíli je projekt ve fázi inženýringu. 

Otevření nového sběrného místa pro domovní odpad, BIO odpady, železo, elektro a drobnou stavební suť proběhne v 04/2020 v areálu ZEA Světice v ulici Bulánka. O provozní době budete informováni.

V roce 2020 proběhla neúspěšná veřejná soutěž na svozovou firmu, nabídku nikdo nepodal.

Byla nám schválena dotace na nákup BIO popelnic do domácností a kontejnerů pro sběrné místo, následně pro budoucí sběrný dvůr. Dodávku očekáváme v průběhu 11/2020. Od jara 2021 bude součástí poplatku pro svoz také svoz BIO odpadu 1x za 14 dnů.

Firma FCC ENVIROMENT Vám nabízí:

 • přistavení sběrových nádob o objemu 120 nebo 240 litrů k Vašemu domu
 • pravidelný vývoz od Vašeho domu v době vegetačního období, jehož frekvenci si zvolíte sami (frekvence vývozu je buď 1x týdně nebo 1×14 dní).
 • zajištění využití bioodpadů na kompostárně.

Proč třídit BIO?

 • Věděli jste, že biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti až 40 % komunálního odpadu? Odděleným sběrem umožníte jeho další využití.
 • Odpadnou Vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím a trávou.
 • BIO popelnice mají speciální konstrukci, která omezuje zahnívání a šíření zápachu.
 • Kompostování je levnější než skládkování a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.
 • Povinnost třídění bioodpadu – Zákon o odpadech.

Do BIO popelnic patří:

 • Bioodpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů – zkrácené)
 • Bioodpad z domácností (zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat, apod.)

Do BIO popelnic NEPATŘÍ:

 • kosti, maso, uhynulá zvířata
 • jedlý olej
 • tekuté a kašovité zbytky jídel
 • obaly, směsný komunální odpad
 • kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady

Tyto platby lze však přijímat pouze v hotovosti, a to v časech pokladních hodin.

Pokud zvažujete pořízení BIO popelnice v průběhu tzv. vegetačního období, neváhejte a přijďte na Obecní úřad, vypočítáme Vám alikvótní cenu doby vývozu.


Sběr použitého kuchyňského oleje

plastova_lahevVážení občané,

nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace.

Stačí olej slévat do PET lahví a tyto uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, který je umístěn v ulici Za Hospodou (za kuželnou).

Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou zajišťuje firma Černohlávek oil.

Věříme, že novou službu uvítáte.

Obec Tehovec

Víte že,

 • 90 % použitých olejů z domácností končí ve dřezu?
 • Olej v odpadu ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a následně i ucpání.
 • 1 litr použitého oleje z domácnosti znečistí 800 000 litrů čisté a pitné vody.
 • oprava nebo vyčištění zaneseného potrubí se hravě vyšplhá na desítky tisíc korun.

Do sběrné nádoby patří:

 • přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

Do sběrné nádoby NEpatří:

 • směsný (komunální) odpad
 • živočišné tuky (sádlo, lůj)
 • motorový olej
 • plast (krom lahví s olejem)
 • sklo, papír, nápojové kartony
 • baterie, elektromateriál
 • textil, obuv
 • biologický odpad
 • zdravotnický materiál

 


ASEKOL

I v roce 2018 obec Tehovec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. Vyjádřeno v číslech, v roce 2018 občané Tehovce odevzdali 90,99 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Také v letošním roce obdržela naše obec certifikát vypovídající o přínosech třídění recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO² nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházející ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z certifikátu environmetálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 90,99 kilogramů drobných spotřebičů.  Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 2,21 MWh elektřiny, 156,76 litrů ropy, 8, 43 m3 vody a 0,04 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,41 tun CO² ekv., a produkci nebezpečných odpadů 1,75 tun.

Výsledek jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním tato zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Certifikát envirometálního vyúčtování obce Tehovec za rok 2018 si můžete prohlédnou zde.

V obci Tehovec jsou od roku 2020 umístěny již 2 kontejnery ASEKOL, kam je možné odnést drobný elektroodpad.  První je umístěn v přízemí OÚ Tehovec a druhý v ul. Za Hospodou spolu s dalšími nádobami na jiný tříděný odpad.

Děkujeme, že třídíte drobný elektroodpad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIO popelnice jsou i nadále po domluvě k vyzvednutí na Obecním úřadu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TŘIĎTE ODPAD !!!

Graf---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!!

Od pondělí 31.5.2021 do středy 2.6.2021, do 8mi hodin ráno, můžete odkládat NEBEZPEČNÝ ODPAD na připravené palety na stanovišti popelnic na tříděný odpad Za hospodou, ve středu 2.6. dopoledne bude odpad odvezen.

Do NEBEZPEČNÉHO ODPADU patří:

 ·        Lepidla, pryskyřice

·        Tiskařské barvy, toneryinkousty

·        Syntetické barvylaky

·        Syntetická ředidla

·        Mořidla

·        Elektrické baterieAutobaterie

·        olejetuky minerální nebo syntetické, ropné produkty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKOKOM - osvědčení o úspoře emisí za rok 2020:  Ekokom - certifikát (1.73 MB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Aktuální počasí

dnes, středa 8. 12. 2021
oblačno 0 °C -4 °C
čtvrtek 9. 12. mírné sněžení 0/-2 °C
pátek 10. 12. skoro jasno 1/-4 °C
sobota 11. 12. zataženo 0/-4 °C
Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.