Obec Tehovec
Obec Tehovec

Oslavy 650 let Tehovce

Termín 9.-10.6.2023

Soutěžní kvíz z obecní kroniky: Otázky a odpovědi (1.83 MB)  autorky: Hana Vacířová, Ludmila Hnutová

Loga akce: medaile (138.47 kB), taška (42.47 kB), psací potřeby (24.86 kB)

ŠESTSETPADESÁTKA A VŠE OKOLO

V letošním roce naše obec dosáhla významného jubilea. V roce 1373      o ní byla první zmínka, a to v zápisu o projednávání soudního sporu, kde jednu ze stran zastupoval jistý „Ondřej z Tehovce“.

Ač zdejší osídlení nepochybně existovalo již před tímto datem, od faktického doložení existence Tehovce letos uplynulo 650 let.

Takové výročí jistě stojí za připomenutí a náležitou oslavu. Vždyť minulost a historické události jsou základními kameny pro současnost i budoucnost. Pro přípravu zdárného průběhu oslav spojili své síly jak zastupitelé, zaměstnanci obce, členové SDH, tak i řada našich dalších obyvatel. Někteří pomohli svými nápady, poskytli historické dokumenty, další se zapojili do samotné organizace akce. Byla radost vidět, jak se naše komunita dokáže domluvit a spolupracovat na společném cíli.

Oslavy proběhly v pátek 9. a v sobotu 10. června na hřišti na Vojkově. V pátek večer proběhl koncert kapely HŘÍCH. A v sobotu se již oslavy rozběhly v celé parádě. I bez ohledu na počasí, které k nám ze začátku dne nebylo úplně přívětivé a skropilo nás několika prudkými přeháňkami. Pak se ale vyčasilo a naši nachystanou oslavu zalilo sluníčko.

Program byl opravdu velmi pestrý, připravený tak, aby si každý našel něco zajímavého. Pro děti hlavně dílničky, kde si mohly namalovat kamínky, vytvořit keramiku, navléknout korálky. Dále si vyzkoušely střelbu z luku, výrobu provazů. Za splněné úkoly  a nasbíraná razítka pak obdržely krásné dřevěné medaile. Pro dospělé návštěvníky byl připravený soutěžní kvíz s otázkami z historie naší obce.

Nejúspěšnější z respondentů byli odměněni souborem upomín-kových předmětů. Jako mimořádně zajímavá se ukázala přednáška pana Alferiho z historie Tehovce. Při ní si rodáci                            a starousedlíci připomněli i dobu svého dětství a mládí. Ti, kteří do obce přibyli později, se zase dozvěděli mnoho zajímavostí  a nahlédli do Tehovce let dávno minulých. Přednáška měla takový úspěch, že byla opakována při akci Vítání léta ve čtvrtek 22. 6. Velký počet posluchačů mělo i povídání a vzpomínání našich rodáků  a pamětníků, kteří odpovídali i na řadu dotazů. Vždyť kdo by se nechtěl dozvědět něco víc z historie místa, kde žije nebo ze života svých předků.

Během celého dne probíhala  i společná výroba heraldického znaku obce. Každý mohl přiložit svůj díl mozaiky a zanechat tak trvalou stopu v místní historii. Krásně ztvárněný znak byl instalován na zeď vedle vchodu do obecního úřadu za účasti mnoha obyvatel během akce „Vítání léta“.

V rámci oslav 650 let proběhl i tradiční „den s hasiči“. Nejmladší hasičská generace nám předvedla krásnou ukázku požárního útoku. Děti se pak jako obvykle mohly svézt historickým hasičským vozem Granda a bylo i mnoho dospělých, kteří uvítali příležitost se tímto technickým skvostem projet obcí.

K pohodě všech přispělo nejen krásné počasí, ale i velmi pestrá nabídka občerstvení. Obědy pro organizátory, účinkující i dobrovolníky zajišťoval náš hostinec.

Po ukončení programových aktivit se návštěvníci dlouho do noci bavili při hudební produkci a ti, kteří ještě nebyli z celého dne znavení, i tancem. Tehovecké oslavy dosáhly opravdu velké návštěvnosti. Přišli jak místní, tak přespolní a osobně přijela i hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Ta naší obci zaslala i blahopřejný dopis, kde ocenila rozvoj, kterým Tehovec během své historie prošel, a do dalších let popřála obci i jejím obyvatelům hodně štěstí  a úspěchů.

Jsme přesvědčeni, že oslavy se skutečně mimořádně vydařily a to díky úsilí a práci nás všech. Že jsme si odnesli nejen třeba upomínkové předměty, ale hlavně krásnou vzpomínku na příjemně prožitý den a snad i trochu hrdosti na naši obec a její obyvatele.

Zhruba za dva týdny po oslavách jsme měli navazující na akci Vítání léta. Této akci předcházelo  i dojemné loučení s předškoláky, kde si menší děti připravily vystoupení právě pro děti nastupující v září do prvních tříd. Na programu byla také video prezentace s odchozími dětmi. Na závěr paní starostka poděkovala pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům MŠ a pozvolna jsme vstoupili do oslav Vítání léta, kde   vystoupil žonglér Filip, děti soutěžily v jednotlivých disciplínách a následně si zatancovaly na diskotéce s DJem Z, který nám hrál    i na oslavách 650 let. Účast byla opět hojná. Odhalili jsme společně vyrobený heraldický znak a pochutnali si na vynikajícím dortu z cukrárny v Doubravčicích.

(autorka: Ludmila Hnutová)

znakdort

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.