Obec Tehovec
Obec Tehovec

Sběrné místo

Provozní doba sběrného místa - Letní provoz od 1.4.2023:

 • Sobota    09:00 – 11:00
 • Čtvrtek   16:00 - 18:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní doba sběrného místa - Zimní provoz - Listopad  2022 - březen 2023

 • 2022 - 5.11, 19.11., 3.12., 17.12, 31.12.
 • 2023 - 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 18.3.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběrné místo umístěno v areálu ZEA Světice, příjezd z ulice Bulánka

Provozovatel:

Obec Tehovec, zastoupená starostkou obce Ing. Evou Poliačikovou Šmoldasovou

Sídlo: Tehovecká 22, 251 62  Tehovec, IČ: 43750648

Kontaktní osoba zodpovědná za provoz sběrného místa: František Veselý, Radek Hrubý


Telefon pro informace o sběrném místě: 777 530 109 (OBECNÍ ÚŘAD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velké kontejnery na plast a papír jsou pouze na sběrném místě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímané druhy odpadů:

 • Směsný komunální odpad (SKO) – objemný odpad
 • Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) – listí, ovoce, trávu, kuchyňský odpad rostlinného původu atp.
 • Elektroodpady
  • větší spotřebiče (lednice, sporáky, pračky, televizory atp.) volně na plochu
  • menší spotřebiče
 • Stavební odpady – suť – v omezeném množství do 0,5m3 na nemovitost za rok
 • Kovy (drobné kovy, jako např. konzervy patří do popelnic na návsi)
 • Dřevo
 • Papír a plast - větší objem 

Na sběrném místě může v provozní době odkládat uvedený odpad kterýkoliv obyvatel obce Tehovec, pokud má uhrazen poplatek za odpady na příslušný kalendářní rok. Elektroodpady v rámci zpětného odběru elektroodpadů může na sběrném místě odkládat kdokoliv.

Obsluha sběrného místa je oprávněna kontrolovat, zda ten, kdo chce zde odpad odložit, je obyvatelem Tehovce a má uhrazen poplatek za odpady.

Povinnosti občanů při předání odpadů na provozovnu

 • prokazovat na vyžádání svou totožnost pracovníkovi sběrného místa při příchodu s odpadem
 • uložit odpad do kontejnerů dle pokynů obsluhy sběrného dvora
 • respektovat pokyny obsluhy a udržovat pořádek a čistotu.
 • předávat pouze druhy odpadů uvedené v tomto provozním řádu:  Provozní řád (192.55 kB)
 • zdržovat se v prostoru sběrného dvora pouze na dobu nezbytně nutnou
 • nahradit škody na zařízení sběrného dvora způsobené z vlastní viny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA SBĚRNÉM MÍSTĚ NEPŘIJÍMÁME NEBEZEPČENÉ ODPADY. VÝBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ PROBÍHÁ NA PŘEDEM URČENÉM MÍSTĚ 2x ROČNĚ.

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.