Obec Tehovec
Obec Tehovec

Sběrné místo

Provozovatel:

Obec Tehovec, zastoupená starostkou obce Ing. Evou Šmoldasovou

Sídlo: Tehovecká 22, 251 62  Tehovec, IČ: 43750648

Sběrné místo umístěno v areálu ZEA Světice, příjezd z ulice Bulánka

Kontaktní osoba zodpovědná za provoz sběrného místa: Václav Hrouda
Telefon pro informace o sběrném místě: 777 530 109 (OBECNÍ ÚŘAD)

Provozní doba sběrného místa:

Duben - říjen

 • Čtvrtek  16:00 – 18:00
 • Sobota    09:00 – 11:00

Listopad - březen

Pouze první a třetí sobotu v měsíci 9:00 – 11:00 hodin - bez BIOodpadu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímané druhy odpadů:

 • Směsný komunální odpad (SKO) – objemný odpad
 • Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) – listí, ovoce, trávu, kuchyňský odpad rostlinného původu atp.
 • Větve – samostatně na hromadu, ne do kontejneru a maximální průměr 5 cm
 • Elektroodpady
  • větší spotřebiče (lednice, sporáky, pračky, televizory atp.) volně na plochu
  • menší spotřebiče
 • Stavební odpady – suť – v omezeném množství do 0,5m3 na nemovitost za rok
 • Kovy (drobné kovy, jako např. konzervy patří do popelnic na návsi)

 

Odpad zde je v provozní době oprávněn odkládat kterýkoliv obyvatel obce Tehovec, pokud má uhrazen poplatek za odpady. Elektroodpady v rámci zpětného odběru elektroodpadů může na sběrném místě odkládat kdokoliv.

Obsluha sběrného místa je oprávněna kontrolovat, zda ten, kdo chce zde odpad odložit, je obyvatelem Tehovce a má uhrazen poplatek za odpady.

 

Povinnosti občanů při předání odpadů na provozovnu

 • prokazovat na vyžádání svou totožnost pracovníkovi sběrného místa při příchodu s odpadem
 • uložit odpad do kontejnerů dle pokynů obsluhy sběrného dvora
 • respektovat pokyny obsluhy a udržovat pořádek a čistotu.
 • předávat pouze druhy odpadů uvedené v tomto provozním řádu
 • zdržovat se v prostoru sběrného dvora pouze na dobu nezbytně nutnou
 • nahradit škody na zařízení sběrného dvora způsobené z vlastní viny

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ladův kraj

Ladův kraj

MAS Říčansko

Logo MAS

Mapový portál

Mapotip

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Tehovec je obec v okrese Praha-východ, Středočeský kraj. Obec leží 5 km východně od okraje Prahy u Říčan (mezi Mukařovem a Svojeticemi). Žije zde 650 obyvatel. Součástí obce Tehovec je také osada Vojkov ležící u silnice I/2 z Prahy směrem na Kutnou Horu.

Na Vojkově se nachází léčebna pro dlouhodobě nemocné. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. V letech 1976–1992 byl Tehovec přičleněn k Mukařovu, v roce 1992 se stal opět samostatnou obcí.