Obec Tehovec
Obec Tehovec

Poplatky za odpady

Tuhý komunální odpad

Na základě §17 odstavec 2 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10 písmeno d a §84 odst. 2 písmeno h zákona číslo 128/2000 Sb. O Obcích, ve znění pozdějších předpisů je každý vlastník nemovitosti povinen hradit poplatek TKO. (formulář k registraci NOVÉHO poplatníka naleznete zde

Poplatky na rok 2020 lze uhradit:

a)    v hotovosti nebo platební kartou na OÚ Tehovec v níže uvedených dnech:

         Pondělí: 13:00 – 18:00 hod.

         Úterý: 18.00 – 20.00 hod.

         Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hod.

b)    složenkou

c)    bankovním převodem na účet obce Tehovec – 30122201/0100

V případě platby složenkou nebo bankovním převodem Vás prosíme uvést variabilní symbol:

 • u domů s číslem popisným uveďte 1+číslo popisné
 • u rekreačních objektů s číslem evidenčním uveďte 2+evidenční číslo
 • u poplatku ze psa uveďte 1341+číslo popisné nebo evidenční

V případě platby složenkou či bankovním převodem, budou známky k sběrným nádobám vydávány pouze po předložení dokladu o zaplacení poplatku.

Poplatky za TKO musí být uhrazeny:

 • u trvale obydlených objektů nejpozději do 28. 2. 2020
 • u rekreačních objektů do 31. 5. 2020. Od roku 2021 budou poplatky u rekreačních objektů taktéž uhrazeny do 28.2.2021. Doporučujeme provést převodem. Známka bude k vyzvednutí na OÚ.

Svoz v obci Tehovec zajišťuje firma FCC Enviroment zde naleznete jejich internetové stránky.

Poplatky a svoz pro rok 2020:

Týdenní svoz
Svoz probíhá každý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt         2.190,- Kč 
 • nádoba 110/120 lt      2.790,- Kč 
 • nádoba 240 lt             4.110,- Kč 

Svoz 1 x 14 dní
Svoz probíhá každý lichý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt         1.440,- Kč 
 • nádoba 110/120 lt      1.750,- Kč 
 • nádoba 240 lt             2.400,- Kč 

Svoz měsíční
Svoz probíhá poslední pátek v měsíci včetně státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt         1.040,- Kč 
 • nádoba 110/120 lt      1.180,- Kč
 • nádoba 240 lt             1.490,- Kč

Sezonní svoz

1. 10.-30. 4. vývoz každý pátek vč. státních svátků.
1. 5.-30. 9. vývoz každý lichý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt         1.870,- Kč
 • nádoba 110/120 lt      2.350,- Kč
 • nádoba 240 lt              3.390,- Kč

Svoz od rekreačních objektů (svoz nádob)

Svoz probíhá 1 x 14 dní každý lichý pátek od květen – září, včetně státních svátků  

 • nádoba 70/80 lt                860,- Kč
 • nádoba 110/120 lt             990,- Kč
 • nádoba 240 lt                  1.270,- Kč

Pytlový svoz od rekreačních objektů (v případě, že u RO není nádoba na TKO)

Svoz 1 x za 14 dní, každý lichý pátek v období květen – září, včetně

Černý pytel     10 ks    970,- Kč  

Ceny pytlů dodávaných nad rámec platby       

Černý pytel     1 ks         60,- Kč

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ladův kraj

Ladův kraj

MAS Říčansko

Logo MAS

Mapový portál

 

cleerio

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Tehovec je obec v okrese Praha-východ, Středočeský kraj. Obec leží 5 km východně od okraje Prahy u Říčan (mezi Mukařovem a Svojeticemi). Žije zde 650 obyvatel. Součástí obce Tehovec je také osada Vojkov ležící u silnice I/2 z Prahy směrem na Kutnou Horu.

Na Vojkově se nachází léčebna pro dlouhodobě nemocné. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. V letech 1976–1992 byl Tehovec přičleněn k Mukařovu, v roce 1992 se stal opět samostatnou obcí.