Obec Tehovec
Obec Tehovec

Odpady

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stará známka na svoz TKO platí do konce února.
Více info k BIO popelnicím zveřejníme na přelomu února/března.
 

TERMÍNY SVOZU ODPADU 2021
         
TKO občané 1x14 dní každý lichý pátek  
TKO občané 1x měsíc poslední pátek v měsíci  
TKO občané Kombi každý pátek říjen - duben
      každý lichý pátek květen - září
TKO občané Rekreační každý lichý pátek květen - září
         
PLAST velkoobjemové 2x týdně pondělí, středa  
PAPÍR velkoobjemové 2x týdně pondělí, čtvrtek  
OSTATNÍ velkoobjemové 1xměsíčně případně dle potřeby  
         
         

BIO se poprvé vyváží v pátek 9.4.2021 a poté každý další sudý pátek.

JAK TŘÍDIT V OBDOBÍ KORONAVIROVÉ PANDEMIE? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazné cíle odpadového hospodářství pro Českou republiku

Do roku 2035 navýšit celorepublikové procento vytřízenosti komunálního odpadu o 25% bodů (z 38% na 65%) a snížit celorepublikové procento ukládání na skládky o 35% (z 45% na 10%).

Česká republika je o 7 procentních bodů pod průměrem EU v třídění (EU 45%).  Nejlepší procento vytřídění odpadů prokazuje Německo (66%), Rakousko a Slovinsko (58%) a Belgie (54%). Podobné výsledky jako Česká republika má také Finsko, Francie, Maďarsko a Polsko.  Nejhorší výsledky má Malta (7%), Kypr a Řecko (17%),  Chorvatsko (21%) a Slovensko (23%).

Jak je zřejmé, čeká nás nesnadný úkol. Naučit se minimalizovat množství odpadů, které produkujeme!

EUa vyzývá své členské státy k:

-redukci množství jednorázových plastů (nutné zavedení legislativy pro vratné obaly)

- zajištění většího důrazu na třídění odpadu

- minimalizace výskytu bioodpadů ve směsném komunálním odpadu

- snížení směsného komunálního odpadu

- vyvíjení tlaku na výrobce pro lépe recyklovatelné obaly

- nepodporování spaloven pro neupravený a špatně protříděný směsný komunální odpad

- zpracování odpadů a využití energie z tohoto zpracování  

Cíl pro rok 2021 je produkce směsného odpadu max. 200kg na trvale žijícího obyvatele. Proto v roce 2021 rušíme týdenní svozy směsného odpadu a zavádíme svoz BIO odpadu z každé domácnosti 1x za 14 dnů duben - listopad. V měsíci leden, únor, březen a prosinec bude k dispozici velkoobjemový kontejner na BIO na sběrném místě. 

V roce 2029 má kvóta  produkce směsného odpadu činit 120kg na trvale žijícího obyvatele.

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ladův kraj

Ladův kraj

MAS Říčansko

Logo MAS

Mapový portál

Mapotip

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Tehovec je obec v okrese Praha-východ, Středočeský kraj. Obec leží 5 km východně od okraje Prahy u Říčan (mezi Mukařovem a Svojeticemi). Žije zde 650 obyvatel. Součástí obce Tehovec je také osada Vojkov ležící u silnice I/2 z Prahy směrem na Kutnou Horu.

Na Vojkově se nachází léčebna pro dlouhodobě nemocné. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. V letech 1976–1992 byl Tehovec přičleněn k Mukařovu, v roce 1992 se stal opět samostatnou obcí.