Obec Tehovec
Obec Tehovec

Odpady

Tuhý komunální odpad (TKO) v Obci Tehovec

Na základě §17 odstavec 2 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10 písmeno d a §84 odst. 2 písmeno h zákona číslo 128/2000 Sb. O Obcích, ve znění pozdějších předpisů je každý vlastník nemovitosti povinen hradit poplatek TKO. (formulář k registraci NOVÉHO poplatníka naleznete zde

popelnicePoplatky na rok 2020 lze uhradit:

a)    v hotovosti nebo platební kartou na OÚ Tehovec v níže uvedených dnech:

         Pondělí: 13:00 – 18:00 hod.

         Úterý: 18.00 – 20.00 hod.

         Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hod.

b)    složenkou

c)    bankovním převodem na účet obce Tehovec – 30122201/0100

V případě platby složenkou nebo bankovním převodem Vás prosíme uvést variabilní symbol:

 • u domů s číslem popisným uveďte 1+číslo popisné
 • u rekreačních objektů s číslem evidenčním uveďte 2+evidenční číslo
 • u poplatku ze psa uveďte 1341+číslo popisné nebo evidenční

V případě platby složenkou či bankovním převodem, budou známky k sběrným nádobám vydávány pouze po předložení dokladu o zaplacení poplatku.

Poplatky za TKO musí být uhrazeny:

 • u trvale obydlených objektů nejpozději do 28. 2. 2020
 • u rekreačních objektů do 31. 5. 2020

Svoz v obci Tehovec zajišťuje firma FCC Enviroment (dříve A.S.A.)zde naleznete jejich internetové stránky.

Ceník a svoz TKO odpadů v Tehovci:

Týdenní svoz
Svoz probíhá každý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt         2.190,- Kč 
 • nádoba 110/120 lt      2.790,- Kč 
 • nádoba 240 lt             4.110,- Kč 

Svoz 1 x 14 dní
Svoz probíhá každý lichý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt         1.440,- Kč 
 • nádoba 110/120 lt      1.750,- Kč 
 • nádoba 240 lt             2.400,- Kč 

Svoz měsíční
Svoz probíhá poslední pátek v měsíci včetně státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt         1.040,- Kč 
 • nádoba 110/120 lt      1.180,- Kč
 • nádoba 240 lt             1.490,- Kč

Sezonní svoz

1. 10.-30. 4. vývoz každý pátek vč. státních svátků.
1. 5.-30. 9. vývoz každý lichý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt         1.870,- Kč
 • nádoba 110/120 lt      2.350,- Kč
 • nádoba 240 lt              3.390,- Kč

Svoz od rekreačních objektů (svoz nádob)

Svoz probíhá 1 x 14 dní každý lichý pátek od květen – září, včetně státních svátků  

 • nádoba 70/80 lt                860,- Kč
 • nádoba 110/120 lt             990,- Kč
 • nádoba 240 lt                  1.270,- Kč

Pytlový svoz od rekreačních objektů (v případě, že u RO není nádoba na TKO)

Svoz 1 x za 14 dní, každý lichý pátek v období květen – září, včetně

Černý pytel     10 ks    970,- Kč  

Ceny pytlů dodávaných nad rámec platby       

Černý pytel     1 ks         60,- Kč


odpady_1519911342-150x131Tříděný odpad v Tehovci

NOVINKA

Od ledna 2018 se netřídí odpad v obci Tehovec do pytlů, ale pro lepší komfort třídění jsme pro vás vytvořili  nová sběrná místa, kde naleznete kontejnery na tříděný odpad. Tyto kontejnery jsou vyváženy každý týden (plast ve středu, papír ve čtvrtek).

Mapu s umístěním kontejnerů nalenete zde.

Upozornění o přemístění sběrného místa:
Kontejnery z ulice Dlážděná byly přesunuty dozadu, do ulice Pražská cesta.


BIO odpad v Obci Tehovec

BIO popelnice je možné zaplatit prostřednictvím Obecního úřadu Tehovec, který vše dohodne se svozovou firmou.
Tyto platby lze však přijímat pouze v hotovosti, a to v časech pokladních hodin.

popelniceHarmonogram vývozu pro rok 2019
BIO popelnice se vyváží v době vegetačního období.
Pro rok 2019 je stanoven svoz BIO popelnic opět na úterý.

Týdenní svoz
(vyváží se každé úterý vč. státních svátků)
– každý týden – začíná 26. 3. 2019 a končí  26. 11. 2019.

Svoz 1 x za 14 dní     POZOR ZMĚNA OPROTI LOŇSKÉMU ROKU !!!!!
(vyváží se každé SUDÉ úterý vč. státních svátků)

 – každé SUDÉ úterý – začíná 2. 4. 2019 a končí  26. 11. 2019.

 

Cenové podmínky
Frekvence vývozu BIO popelnice, týdenní svoz

 • nádoba 120 litrů za 1 380 Kč
 • nádoba 240 litrů za  1 650 Kč

Frekvence vývozu BIO popelnice 1 x 14 dní:

 • nádoba 120 litrů za 774 Kč
 • nádoba 240 litrů za  1 002 Kč

Pokud zvažujete pořízení BIO popelnice v průběhu tzv. vegetačního období, neváhejte a přijďte na Obecní úřad, vypočítáme Vám cenu nižší, pouze za měsíce vývozu BIO odpadu.


Společnost FCC ENVIROMENT

nabízí ve spolupráci s naší obcí zajištěný komplexní systém svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností.

Firma FCC ENVIROMENT Vám nabízí:

 • přistavení sběrových nádob o objemu 120 nebo 240 litrů k Vašemu domu
 • pravidelný vývoz od Vašeho domu v době vegetačního období, jehož frekvenci si zvolíte sami (frekvence vývozu je buď 1x týdně nebo 1×14 dní).
 • zajištění využití bioodpadů na kompostárně.

Proč třídit BIO?

 • Věděli jste, že biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti až 40 % komunálního odpadu? Odděleným sběrem umožníte jeho další využití.
 • Odpadnou Vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím a trávou.
 • BIO popelnice mají speciální konstrukci, která omezuje zahnívání a šíření zápachu.
 • Kompostování je levnější než skládkování a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.
 • Povinnost třídění bioodpadu – Zákon o odpadech.

Do BIO popelnic patří:

 • Bioodpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů – zkrácené)
 • Bioodpad z domácností (zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat, apod.)

Do BIO popelnic NEPATŘÍ:

 • kosti, maso, uhynulá zvířata
 • jedlý olej
 • tekuté a kašovité zbytky jídel
 • obaly, směsný komunální odpad
 • kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady

Sběr použitého kuchyňského oleje

plastova_lahevVážení občané,

nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace.

Stačí olej slévat do PET lahví a tyto uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, který je umístěn v ulici Za Hospodou (za kuželnou).

Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou zajišťuje firma Černohlávek oil.

Věříme, že novou službu uvítáte.

Obec Tehovec

Víte že,

 • 90 % použitých olejů z domácností končí ve dřezu?
 • Olej v odpadu ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a následně i ucpání.
 • 1 litr použitého oleje z domácnosti znečistí 800 000 litrů čisté a pitné vody.
 • oprava nebo vyčištění zaneseného potrubí se hravě vyšplhá na desítky tisíc korun.

 

Do sběrné nádoby patří:

 • přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

Do sběrné nádoby NEpatří:

 • směsný (komunální) odpad
 • živočišné tuky (sádlo, lůj)
 • motorový olej
 • plast (krom lahví s olejem)
 • sklo, papír, nápojové kartony
 • baterie, elektromateriál
 • textil, obuv
 • biologický odpad
 • zdravotnický materiál

EKO-KOM

odpadyV roce 2017 obec Tehovec vytřídila a předala společnosti EKO-KOM k využití 24,086 tun odpadu (v roce 2016 obec vytřídila 10,659 tun odpadu).

Osvědčení o úspoře emisí

V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik,
kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.

V obci Tehovci jsme dosáhli úsporu, která představuje:

Emise CO2 ekv. 25,080 tun (v roce 2016 – 17,028 tun)

Úspora energie 522 884 MJ (v roce 2016 – 403 794 MJ)

Osvědčení o úspoře emisí z obce Tehovce.pdf 604 kB

Zpravodaj EKO-KOM.pdf 2600 kB

Starší vydání Zpravodaje EKO-kom si můžete prohlédnout zde: http://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/uzitecne-informace-obce/zpravodaj.

Děkujeme občanům Tehovce za třídění odpadu.


ASEKOL

I v roce 2018 obec Tehovec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. Vyjádřeno v číslech, v roce 2018 občané Tehovce odevzdali 90,99 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Také v letošním roce obdržela naše obec certifikát vypovídající o přínosech třídění recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO² nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházející ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z certifikátu environmetálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 90,99 kilogramů drobných spotřebičů.  Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 2,21 MWh elektřiny, 156,76 litrů ropy, 8, 43 m3 vody a 0,04 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,41 tun CO² ekv., a produkci nebezpečných odpadů 1,75 tun.

Výsledek jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním tato zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Certifikát envirometálního vyúčtování obce Tehovec za rok 2018 si můžete prohlédnou zde.

Kontejner ASEKOL, kam je možné odnést drobný elektroodpad, je umístěn v přízemí OÚ Tehovec.

Děkujeme, že třídíte drobný elektroodpad.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ladův kraj

Ladův kraj

MAS Říčansko

Logo MAS

Mapový portál

 

cleerio

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Tehovec je obec v okrese Praha-východ, Středočeský kraj. Obec leží 5 km východně od okraje Prahy u Říčan (mezi Mukařovem a Svojeticemi). Žije zde 650 obyvatel. Součástí obce Tehovec je také osada Vojkov ležící u silnice I/2 z Prahy směrem na Kutnou Horu.

Na Vojkově se nachází léčebna pro dlouhodobě nemocné. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. V letech 1976–1992 byl Tehovec přičleněn k Mukařovu, v roce 1992 se stal opět samostatnou obcí.